Τελευταία νέα του συλλόγου μας

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Καταστατικό του Συλλόγου δρομέων μεγάλων αποστάσεων "Τραχίνα"


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – Η ΤΡΑΧΙΝΑ»
ΑΡΘΡΟ 1ο
Στη Λαμία το έτος 2006 ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – Η ΤΡΑΧΙΝΑ» με έδρα τη Λαμία (οδός Λεωνίδου αρ. 6).
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σκοποί του Συλλόγου είναι η σωματική και πνευματική ανάπτυξη των μελών του, της Νεολαίας και όλης της Ελληνικής Κοινωνίας καθώς επίσης και η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και σχέσεων μεταξύ των μελών αυτού.
Η ανάπτυξη της σωματικής ευεξίας και υγείας θα προέλθει με την ανάπτυξη του Αθλητισμού και του ιδεώδους που αυτός αντιπροσωπεύει σε οποιαδήποτε μορφή του, ιδιαίτερα με τη διάδοση και ανάπτυξη κάθε είδους αγώνων δρόμου, αγώνων λαϊκού μαζικού αθλητισμού, αγώνων υπεραποστάσεων και αγώνων αθλημάτων μεγάλης διάρκειας και γενικότερα με τη διάδοση και ανάπτυξη όλων των Ολυμπιακών και μη Ολυμπιακών αθλημάτων, σε όλους του Έλληνες και Ελληνίδες, ενώ η πνευματική με την καλλιέργεια και προώθηση με κάθε μέσο, τρόπο και εκδήλωση της Πολιτισμικής Συνέχειας και υπεροχής του Αιώνιου Ελληνικού Πνεύματος και των αξιών που αυτό κληροδότησε στον Παγκόσμιο Πολιτισμό.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζοντας έμπρακτα το «νους υγιής εν σώματι υγιή», τα μέλη του Συλλόγου θα καλλιεργήσουν ισχυρούς χαρακτήρες με ιδανικά και αξίες, δίνοντας ταυτόχρονα το παράδειγμα και στους υπόλοιπους συμπολίτες μας για να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν κι αυτοί σε ανάλογες προσπάθειες που αποσκοπούν στο «ευ ζειν» τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Τα μέσα για την επίτευξη των Σκοπών είναι :
1. Η διοργάνωση από το Σύλλογο κάθε είδους εκδηλώσεων για την προώθηση των Αθλητικών Ιδεωδών και ιδιαίτερα των δρόμων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, αγώνων λαϊκού μαζικού αθλητισμού, αγώνων υπεραποστάσεων, ημερίδων ειδικών προπονήσεων, πεζοποριών, φυσιολατρικών επισκέψεων.
2. Η τήρηση - συμμετοχή του Συλλόγου σε Λαϊκά Αθλητικά Έθιμα σε διάφορες περιοχές, η συμμετοχή του Συλλόγου σε Αθλητικούς Αγώνες κάθε μορφής είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδας, με τη δημιουργία ομάδων κατά αθλητική ενασχόληση.
3. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε μορφής.
4. Οι προβολές ταινιών και ειδικών εκπομπών για την ανάπτυξη της ΑΘΛΗΣΗΣ (ιδιαίτερα αυτής των ΔΡΟΜΩΝ) και του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
5. Διαλέξεις και Συνέδρια από Έλληνες και ξένους ειδικούς και μη επιστήμονες για θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Υγείας, Σύγχρονης Κοινωνίας και Περιβάλλοντος.
6. Η έκδοση εντύπων από το Σύλλογο (Εφημερίδα - Περιοδικό - Ηλεκτρονικό Έντυπο) για τη διάδοση των ιδεών του και την Επικοινωνία με τους Έλληνες και ξένους Συμπολίτες.
7. Η ίδρυση - λειτουργία βιβλιοθήκης (Έντυπης - Ηλεκτρονικής) είτε στα γραφεία - εντευκτήρια του Συλλόγου είτε σε κάποιο άλλο ειδικό χώρο που θα δημιουργήσει ο Σύλλογος.
8. Η οργάνωση εκδρομών και επισκέψεων εντός και εκτός της Ελλάδος για Αθλητικούς και Πολιτιστικούς λόγους.
9. Η Διοργάνωση από το Σύλλογο ειδικών εκδηλώσεων τιμής σε Έλληνες και ξένους που διακρίθηκαν τόσο για τα Αθλητικά τους επιτεύγματα και το Ήθος τους όσο και για την γενική Κοινωνική - Επιστημονική προσφορά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ίδιο θα ισχύει και για Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, που θα προσφέρουν με κάθε τρόπο στον Αθλητισμό, το Πολιτισμό και το Περιβάλλον της Γης, όπου κι αν εδρεύουν (Ελλάδα - εξωτερικό) .
10. Η ανάληψη από το Σύλλογο ειδικών πρωτοβουλιών (καμπάνιες) για την Αφύπνιση - Ενημέρωση - Προβολή ειδικών θεμάτων που αφορούν τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Υγεία, τη Φύση και το Περιβάλλον, την κοινωνία και τα προβλήματά της, τη Νεολαία, την Παράδοση - Ιστορία, τα Ήθη και Έθιμα του λαού μας και γενικά με ό,τι συνδέεται με την πλούσια πανάρχαια μυητική λειτουργία των Δρόμων και του Απολλώνιου μύθου και αφορούν τη σωματική - πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Για την επιτυχία των σκοπών αυτών ο Σύλλογος εκτός από τις δικές του δυνάμεις μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή - συνεργασία κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα εκτός ή εντός της Ελλάδα με όποια μορφή κι αν εμφανίζεται αυτός (Υπουργεία, Γ.Γ. Αθλητισμού, Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σ.Ε.Β.Α.Σ, Οργανισμοί άλλων Συλλόγων και μαζικών φορέων, Γ.Σ.Ε.Ε., Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ομοσπονδίες Εργαζομένων, Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεων, Εταιριών, Ιδιωτών, Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων, Εκκλησιών, Σχολείων, Πανεπιστημίων), με μοναδικό στόχο και σκοπό αυτών των συνεργασιών την Διάπλαση - Ανάπτυξη του Αθλητικού - Πολιτιστικού Ιδεώδους και τη μετάδοσή του σε όλη την Κοινωνία για την πρόοδο και μετεξέλιξή της.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η συμμετοχή των μελών είναι υποχρεωτική σε κάθε Αθλητικό ή Πολιτιστικό δρώμενο στο οποίο συμμετέχει ή διοργανώνει  ο Σύλλογος. Τα μέλη μπορούν να οργανώνονται σε ομάδες Αθλητικών - Πολιτιστικών ενδιαφερόντων, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εκπροσωπούν το Σύλλογο σε εκδηλώσεις που αυτά επιλέγουν.
Στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνει ο Σύλλογος για την Ανάπτυξη - Διάδοση της Άθλησης και ιδιαίτερα αυτής των ΔΡΟΜΩΝ, ο Σύλλογος πιστός στην Αρχαία Αθλητική Παράδοση της Ελλάδας θα τιμά όλους τους συμμετέχοντες με ένα κλαδί ελιάς (σύμβολο του Ολυμπιακού Πνεύματος) .
Τι ίδιο θα πράττει τιμώντας τους συμμετέχοντες ενεργά σε όλες του τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες, στους χορηγούς - βοηθούς, στους  ευεργέτες και στους εκ του εξωτερικού ερχόμενους σε βοήθεια του Συλλόγου για όλους τους σκοπούς που αναφέρθηκαν.
Ο Σύλλογος σε ειδική εκδήλωση θα τιμά τους πρώτους κατά κατηγορία ή Αθλητική - Πολιτιστική ενασχόληση, όπως επίσης και ορισμένες προσωπικότητες που τον βοήθησαν στις εκδηλώσεις του, με ένα δάφνινο στεφάνι (συμβολισμός του Απόλλωνα - Νικητή) .
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με πρόταση ψηφισμένη τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και από το 50% + 1 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών, θα τιμώνται με το «χρυσό μετάλλιο του Απόλλωνα» προσωπικότητες που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη - ισχυροποίηση - διάδοση και επιτυχία του Συλλόγου και των Στόχων - Σκοπών του.
Η βράβευση αυτή όπως και η προηγούμενη θα ανακοινώνεται έγκαιρα στον ημερήσιο - ηλεκτρονικό τύπο και θα αποσκοπεί τόσο στην Ηθική Επιβράβευση και Εξύψωση του τιμώμενου προσώπου όσο και στην  Διάδοση του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος πέραν των σκοπών για τους οποίους δημιουργείται, μπορεί να βοηθήσει και κάθε άλλη προσπάθεια με κάθε δυνατό μέσο, εντός ή εκτός της Ελλάδας, για την δημιουργία - λειτουργία κι άλλων Συλλόγων ή παραρτημάτων παρομοίου προβληματισμού και στόχων, εφόσον ζητηθεί έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα αποφασίσει σχετικά, γνωστοποιώντας το σε όλα τα μέλη.


ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΟΡΟΙ - ΜΕΛΗ
Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές, που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, ενισχύσεις του κράτους και του Δήμου άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων, έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους που περιέχονται νόμιμα στα ταμεία του Συλλόγου. Οι χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτονται με την τήρηση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Νόμου.
Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Απαγορεύεται η εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου εκτός της περίπτωσης άφευκτης ανάγκης για κατασκευή νέων, οπότε επιτρέπεται με δικαστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 6ο
1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε ενήλικος με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψή της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει δοθεί. Κατά την απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Μετά την πάροδο ενός έτους από την  εγγραφή τους τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Κατά τα λοιπά συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις.
2. Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους για (3) συνεχείς μήνες συνεπάγεται τη διαγραφή του, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του.
3. Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς τον σύλλογο δεν  επανεγγράφεται χωρίς προηγούμενη καταβολή των οφειλών.
4. Η μηνιαία συνδρομή και το ποσό της εγγραφής ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου οι εν ενεργεία και μη διαιτητές ομαδικών αθλημάτων και οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων που καλλιεργούνται από το Σωματείο. Δεν επιτρέπεται επίσης να είναι μέλη οι αθλητές του Σωματείου καθώς και το προσωπικό του ή όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έργο με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω σχέση και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της. Τέλος απαγορεύονται να είναι μέλη όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2725/99 καθώς και όσοι εμπίπτουν στις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου άρθρου.
6. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. και μετά από απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που πρόσφεραν πολύ μεγάλες υπηρεσίες στον σύλλογο. Παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ –
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Μέλη που επιθυμούν να αποχωρήσουν από το Σύλλογο ανακοινώνουν την πρόθεσή τους αυτή με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εξοφλούν όλες τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι της ημέρας της αιτήσεως αποχώρησης και παραδίδουν της κάρτα μέλους.
Μέλη που καταπατούν και παραβαίνουν το παρόν καταστατικό με πράξεις ή ενέργειες που βλάπτουν το Σύλλογο και γενικά με διαγωγή που αντιβαίνει και κρίνεται ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών του Συλλόγου μπορούν να διαγραφούν.
Επίσης μέλη που καθυστερούν για 2 τουλάχιστον χρόνια τη συνδρομή τους κι αφού τους δοθεί μηνιαία γραπτή προειδοποίηση - προθεσμία για την αποπληρωμή και δεν το πράξουν μπορούν να διαγραφούν.
Αρμόδιο όργανο για τη διαγραφή μελών είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική - Έκτακτη) που αποφασίζει για αυτό με ενισχυμένη πλειοψηφία (2/3  + 1 των παρόντων μελών).
Με την ίδια πλειοψηφία, μέλη που διαγράφηκαν ή αποχώρησαν στο παρελθόν κι αφού προηγηθεί η αίτησή τους μπορούν να επανέλθουν στο μέλλον αφού το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία που αναφέρθηκε.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πληρωμές του Συλλόγου γίνονται μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ. καταχωρημένη στα πρακτικά του, αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο πληρωμών του Συλλόγου, γίνονται μόνο για τους σκοπούς του Συλλόγου ενώ λαμβάνεται πάντοτε απόδειξη από το Διπλότυπο έντυπο πληρωμών του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η περιουσία του Συλλόγου διακρίνεται σε κινητή και ακίνητη.
Κινητή περιουσία πλην των χρημάτων ορίζονται:
1. Όλα τα όργανα και σκεύη γραφείων (τραπέζια, καθίσματα, βιβλιοθήκες, ράφια, γραφεία, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, εικόνες, αντικείμενα γραφείου - αποθήκης - κουζίνας, χαρτική ύλη).
2. Κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σκεύος που θα αποκτήσει ο Σύλλογος (ψυγείο, κουζίνα, τηλεόραση, βίντεο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευή fax - modem, φωτοτυπικό, πολύγραφο κ.α.).
3. Κάθε αθλητικό ή πολιτιστικό υλικό και όργανο, ενδυμασία, μηχανήματα ήχου και εικόνων κ.α.
Ακίνητη περιουσία ορίζεται:
1. Η πιθανή αποκτώμενη μετά από νόμιμη αγορά και απόφαση του Δ.Σ. επικυρωμένη από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία (50% +1 των παρόντων), ακίνητη περιουσία είτε περί γραφείου, είτε περί αθλητικού χώρου, περιοχής ή οποιοδήποτε άλλου ακινήτου πρόκειται. Σε άρνηση επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση η αγορά δεν πραγματοποιείται.
2. Η μετά νομίμου κληροδοσίας ή δωρεάς αποκλειστικής νομής και κυριότητας πιθανή απόκτηση ακινήτου είτε από μέλος προέρχεται αυτή ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο, επιχείρησης, χορηγίας, εταιρείας, νομικού προσώπου, οργανισμού κρατικού ή δημοσίου τομέα, Ιδρύματος, Ινστιτούτου, Εκκλησίας, ομάδων ατόμων ελληνικών ή ξένων .

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το εκάστοτε εκλεγμένο Δ.Σ. μπορεί και δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και να οργανώσει επιτροπές μέσα στα πλαίσια αυτού του καταστατικού του οποίου τις διατάξεις και τα άρθρα δεν μπορούν να τροποποιηθούν, αλλάξουν ή αγνοήσουν οι επιτροπές αυτές.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Γ.Σ. (Τακτική - Έκτακτη) δύναται με απλή πλειοψηφία (50% + 1 των παρόντων μελών) να καταργήσει τον εσωτερικό κανονισμό ή την επιτροπή ανακαλώντας τις όποιες αποφάσεις της.
Στην περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει ότι η Επιτροπή ή ο  κανονισμός βαίνουν σύμφωνα με το καταστατικό, ή μειοψηφία δύναται να θέσει το θέμα ενώπιον των Αρμοδίων Δικαστηρίων για να αποφασίσουν σχετικά.
Οι εσωτερικοί κανονισμοί και οι επιτροπές ισχύουν όσο και η διάρκεια του εκάστοτε Δ.Σ. εκτός αν αποφασιστεί η επέκταση τη ισχύος τους από το επόμενο κάθε φορά Δ.Σ.
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να δημιουργεί επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Συλλόγου. Οι επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οργάνωση αγώνων.
2. Οργάνωση εορταστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων .
3. Έκδοση εντύπων αθλητικού - πολιτιστικού περιεχομένου .

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα γραφεία του Συλλόγου με όποια μορφή (μισθωμένα, ιδιόκτητα) θα αποτελούν το χώρο που θα συνεδριάζουν και θα συγκεντρώνονται όλα τα μέλη στις Γενικές Συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Επιτροπές και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκτός από τις Συνεδριάσεις των οργάνων του Συλλόγου στα γραφεία θα γίνονται διαλέξεις, συζητήσεις, ενημερώσεις, για οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέρει το Σύλλογο και κάθε μέλος ξεχωριστά.
Τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι και ο μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας (ταχυδρομικής - ηλεκτρονικής), σ’ αυτό θα έρχονται επιστολές, δέματα, περιοδικά, εφημερίδες, προσκλήσεις, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κι απ’ αυτά θα φεύγουν τα αντίστοιχα νέα και οτιδήποτε άλλο στοιχείο του Συλλόγου.
Μέσα σ’ αυτά θα επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών και φωτογραφιών έπειτα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν τους Δρόμους τον Αθλητισμό και το Πολιτισμό.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΤΙΜΕΣ
Το Δ.Σ. μπορεί να απονείμει σε ειδικές τελετές ηθικές αμοιβές - τιμές ή άλλες ειδικές διακρίσεις σε μέλη του ή ακόμα και σε πρόσωπα  ή οργανισμούς που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, τον Αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Εκτός του «δάφνινου στεφανιού» και του «χρυσού μεταλλίου του Απόλλωνα» ή την «ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος», το Δ.Σ. μπορεί να τιμήσει με άλλη ειδική διάκριση - τιμή όπως εκείνο αποφασίσει (δίπλωμα ευεργέτη, χρυσό στέφανο, χρυσή πλακέτα, προτομή κ.λ.π.) όποιο πρόσωπο ή φορέα κρίνει ότι αξίζει.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Βασικός κανόνας του Συλλόγου και αρχή του, είναι τα μέλη του να συνεργάζονται εθελοντικά για την πρόοδο και ανάπτυξη του Συλλόγου που συναπαρτίζουν.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λειτουργίας δεν μπορούν να επιδιώκονται οικονομικές αμοιβές ή άλλα οφέλη από προσφερόμενες υπηρεσίες, συμφωνίες, εργασίες κάθε μορφής ή τρόπου οποιουδήποτε μέλους και οποιασδήποτε θέσης έχει αυτός μέσα στο Σύλλογο οποιαδήποτε κι αν είναι η οικονομική του θέση, η προσωπική του εργασία ή ενασχόληση.
Παρόλα αυτά, αν κατά τη διάρκεια της ζωής του Συλλόγου υπάρξει από κάποιο ή κάποια μέλη μεγάλη και αξιοσημείωτη προσφορά εργασίας προς το Σύλλογο κι απ’ αυτή την προσφορά ο Σύλλογος ωφεληθεί σημαντικά οικονομικά σε σημείο που να μπορεί να ανταμείψει τιμητικά αυτό ή αυτά τα μέλη, είναι δυνατόν η Τακτική ή Έκτακτη Συνέλευση να το κάνει αφού ακούσει τις εισηγήσεις του Δ.Σ., του Προέδρου και του Ταμία για την αναλυτική οικονομική ωφέλεια του Συλλόγου από τις προσφερθείσες υπηρεσίες του ή των μελών αυτών.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία (50% + 1) επί των παρόντων και σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης το ποσόν δεν καταβάλλεται.
Στην περίπτωση αποδοχής της πρότασης για την καταβολή ενός τιμητικού ποσού, αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού κέρδους του Συλλόγου από τις προσφερόμενες υπό του μέλους ή των μελών εργασίες, συμφωνίες, υπηρεσίες και των επ’ αυτών πραγματοποιηθέντων κερδών για το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι :
Α. Η Γενική Συνέλευση.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου με τις εξής αρμοδιότητες:
1.  Αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:
α) έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού,
β) απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη,
γ) εκλογή διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής,
δ) τον ορισμό του ποσού εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής
των μελών,
ε) την ανακήρυξη των επίτιμων μελών,
στ) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του Συλλόγου,
ζ) την τροποποίηση του Καταστατικού και
η) τη διάλυση του Συλλόγου.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά, με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερησίας διάταξης καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν γίνει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη και τοιχοκολλάται στα γραφεία του συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/4 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά.
Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο της συνέλευσης και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής επιτροπή που αναλαμβάνει τα έργα αυτά.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί. Μπορούν να λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές συνδυασμοί υποψηφίων ή και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Εάν υπάρχει ένας μόνος συνδυασμός οι αρχαιρεσίες γίνονται με τοποθέτηση τόσων σταυρών όσα είναι τα μέλη του Δ.Σ..
Αφού κατανεμηθούν έδρες μεταξύ των συνδυασμών ή και των μεμονωμένων υποψηφίων και εφόσον υπάρξουν αδιάθετες έδρες τότε τις έδρες που δεν διατέθηκαν λαμβάνουν ανά μία κατά σειρά αριθμού υπολοίπων ψήφων οι συνδυασμοί ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής:
α.  Οι εν ενεργεία ή μη διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες.
β. Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης  εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
Η εφορευτική επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή και με απαρτία το 1/2 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Με απαρτία των 3/4 και την ίδια πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και διάλυση του Συλλόγου. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του περιέχεται στη Γ.Γ. Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι πενταμελές. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.
Για την συγκρότηση σε σώμα τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Αν κάποιοι σύμβουλοι αποχωρήσουν ή εκπέσουν για κάποιο λόγο από το αξίωμά τους, αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού τους κατά σειρά επιτυχίας. Οι μεμονωμένοι εκλεγέντες σύμβουλοι αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες του πλειοψηφί-σαντος συνδυασμού.
Σε περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός τότε τις κενές θέσεις καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες σύμβουλοι κατά σειρά επιτυχίας τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου με αίτησή τους στον Πρόεδρο. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η αιτία της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε 10 ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 3 τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει την αρχή του Συλλόγου και την περιουσία του μέσα στην ίδια πρώτη συνεδρίαση όπου έχει καλεστεί και το παλαιό Δ.Σ.
Η παράδοση - παραλαβή γίνεται με ειδικό έντυπο - πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα, από τα οποία ένα παραμένει σε ειδικό αρχείο παράδοσης - παραλαβής στο Σύλλογο, ένα παραδίδεται στον πρόεδρο του παλαιού Δ.Σ. κι ένα στον πρόεδρο του νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση αμελείας του προηγούμενου Δ.Σ. να παραδώσει την αρχή εντός 7 ημερών, του δίνεται νέα διορία άλλων 7 ημερών και σε νέα αμέλειά του, το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει το Σύλλογο και την περιουσία του, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο κι ενημερώνει τις εποπτικές αρχές (Πρωτοδικείο - Ειρηνοδικείο) .

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΡΓΟ Δ.Σ. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ασκεί διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εκτελεί πάντα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και σε περίπτωση άρνησης ή απόλυτης διαφωνίας μ’ αυτές παραιτείται και προκηρύσσει έκτακτες εκλογές μέσα σ‘ ένα μήνα.
Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό εκάστου έτους καθώς επίσης τον τελικό απολογισμό της διετούς του θητείας και έναν προϋπολογισμό για το επόμενο Δ.Σ. που θα το διαδεχθεί, μη δεσμευτικό. Επίσης λαμβάνει αποφάσεις για τις επενδύσεις της περιουσίας του Συλλόγου και προβαίνει σε διορισμούς προσωπικού, ορίζοντας την αμοιβή εντός των ορίων του προϋπολογισμού.
Το Δ.Σ. φροντίζει για τους αθλητές του, συμμετέχει και διοργανώνει αγώνες, εκδρομές και αποφασίζει για την τέλεση ή τη συμμετοχή του Συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, προασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντα του, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου .
Το Δ.Σ. εκλέγει τους αντιπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους που θα εκπροσωπήσουν τον Σύλλογο στις Γεν. Συνελεύσεις των υπερκείμενων Ενώσεων και Ομοσπονδιών .
Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του αλλά και σε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου την προεδρία επιτροπών που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο κάθε φορά με τρόπο που θα αποφασίζεται στην πρώτη συνεδρίαση του εκάστοτε νεοεκλεγέντος Δ.Σ. και συνεδριάζει: Α. Τακτικά, μία φορά το μήνα και Β. Έκτακτα, όταν ειδικές συνθήκες το απαιτούν ή όταν ζητηθεί έγγραφα από τον Πρόεδρο ή από 3 τουλάχιστον μέλη του με συνεδρίαση που θα γίνεται μέσα σε 3 ημέρες από την ημέρα που θα ζητηθεί.
Σε περίπτωση μη απαρτίας του Δ.Σ. η συνεδρίαση αναβάλλεται για μία φορά και επαναλαμβάνετε εντός 3 ημερών. Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία σε όλες του τις συνεδριάσεις επί των παρόντων μελών του, σε περιπτώσεις δε ανοικτής ψηφοφορίας και ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. - ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτόματα του αξιώματος του και αντικαθίσταται στην επόμενη συνεδρίαση από το πρώτο αναπληρωματικό που καλείται εγγράφως από το υπόλοιπο Δ.Σ.
Στην περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για εύλογο χρονικό διάστημα (3-6 μήνες για λόγους ασθενείας, οικογενειακούς, εργασίας, μετάβασης στο εξωτερικό, στράτευσης, πένθους κ.λ.π.) το μέλος δεν εκπίπτει του αξιώματος του, εάν το ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ., αλλά αντικαθίσταται για το χρόνο αυτό από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, το οποίο άμα την επανόδου του ξαναπαραδίδει το αξίωμα.
Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ενεργεί κατ’ επανάληψη αντισυναδελφικά, εκτός αρμοδιοτήτων του, αντικαταστατικά, καταφέρεται με ύβρεις, συκοφαντικές εκφράσεις και αναπόδεικτους ισχυρισμούς για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ή για οποιοδήποτε απλό μέλος του Συλλόγου, με πρόταση του προέδρου ή τριών (3) μελών τουλάχιστον του Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματος του και παραπέμπεται σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση εντός ενός (1) μηνός για τη διαγραφή του ή όχι από τα μητρώα του Συλλόγου .
Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει ποινές στα μεν τακτικά και επίτιμα μέλη του Συλλόγου με έγγραφη παρατήρηση, αυστηρή επίπληξη μορφή και προσωρινή διαγραφή που μόνο η Γενική Συνέλευση μπορεί να την απορρίψει ή να την μετατρέψει σε οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Συλλόγου.
Σε όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες και διαδικασίες τα μέλη έχουν το δικαίωμα υπεράσπισης του εαυτού τους τόσο ενώπιον του Δ.Σ. όσο και ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης.
Οι παραβιάσεις που επισύρουν τις παραπάνω  ποινές πλην των παραπάνω αναφερομένων είναι:
α) Απρεπής βίαιη και απρόβλεπτη συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου.
β) Ανάρμοστη συμπεριφορά - ύβρεις - παρεμπόδιση εργασιών - καταστροφή υλικών - κλοπή - υπεξαίρεση - ανυπόστατες κατηγορίες - αυθαιρεσίες κατά την εκτέλεση εκδηλώσεων.
γ) Συκοφαντικές διαδόσεις και διασπορά φημών ανυπόστατων που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συλλόγου .
δ) Για αντικοινωνική συμπεριφορά και παραπτώματα του κοινού Ποινικού Κώδικα αλλά και ειδικών διατάξεών του που έχουν σχέση με τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (φαινόμενα χρήσης απαγορευμένων ουσιών - βίας - βανδαλισμών - χρηματισμού κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.:
1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ο ίδιος ή με ειδικό πληρεξούσιο σε όλες τις δημόσιες σχέσεις και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
2. Επιμελείται για την εφαρμογή του καταστατικού των εσωτερικών κανονισμών, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μεριμνά για τις σχέσεις κάθε μέλους προς το Σύλλογο και των υποχρεώσεών του προς αυτόν.
4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις δίνει λόγο κατά σειρά στους αιτούντες, αφαιρεί αυτόν, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία δύναται μετά από 2 προειδοποιήσεις να αποβάλλει της συνεδρίασης μέλος που παρακωλύει με τη συμπεριφορά του την πρόοδο των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων, δύναται δε έκτακτα να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη και θέματα πρόσθετα εκείνων που είχαν ήδη προταθεί να συζητηθούν.
5. Ασκεί τον έλεγχο επί της ακινήτου και κινητής περιουσίας του Συλλόγου και στη διαχείριση κάθε μέλους του Δ.Σ. και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
6. Συγκαλεί εκ μέρους του Δ.Σ. τις Γενικές Συνελεύσεις.
7. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μαζί με τον Γεν. Γραμματέα και επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα.
8. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής και κάθε εξερχόμενο έγγραφο μαζί με τον Γεν. Γραμματέα.
9. Συμπράττει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία σε κάθε κατάθεση - ανάληψη χρημάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει ο Σύλλογος σε κοινό λογαριασμό στα τρία πρόσωπα που αναφέρθηκαν.
10) Ενεργεί  κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει το παρόν καταστατικό σε σχέση με οποιοδήποτε μέλος, όργανο - επιτροπή του Συλλόγου.
11) Ο πρόεδρος σε ψηφοφορία εντός του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης αν ευρεθεί στη μειοψηφία οφείλει να εφαρμόσει την απόφαση της πλειοψηφίας όπως και κάθε μέλος. Σε αντίθετη περίπτωση ή παραιτείται ή αν επιμένει να μην εφαρμόζει την απόφαση με πρόταση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ. ή του 1/3 των εγγεγραμμένων και οικονομικώς εντάξει μελών του Συλλόγου παραπέμπεται εντός ενός (1) μηνός σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση για απείθεια, με το ερώτημα της καθαίρεσης του από το αξίωμά του. Σε αντίθετη απόφαση της Γ.Σ. παραμένει στη θέση του.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αυτός αναπληροί τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο πρόεδρο σε όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του, ενώ αναλαμβάνει υποχρεωτικά και όποιες πρόσθετες υπηρεσίες που θα του ορίσει η διοίκηση με κύρια εκείνης του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων και Επαφών του Συλλόγου ή οτιδήποτε άλλο πλην αυτού.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αυτός :
1. Τηρεί τα βιβλία μητρώου μελών, τα πρακτικά των  συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων, το βιβλίο Δωρητών - Ευεργετών - Επίτιμων μελών, το βιβλίο Ακινήτου - Κινητής Περιουσίας του Συλλόγου, το βιβλίο Παραλαβής - Παράδοσής της, το βιβλίο Πρωτοκόλλου (Εισερχομένων - Εξερχόμενων), το βιβλίο Τακτικών Μελών, επιμελείται δε της φύλαξης, αντιγραφής και καλής διατήρησης αυτών.
2. Φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου και τα Αρχεία του.
3. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά - αποσπάσματα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων κι είναι υπεύθυνος για κάθε αλλοίωση, ατελή διατύπωση ή καταστροφή αυτών.
4. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.
5. Υπογράφει με τον πρόεδρο και τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών - εισπράξεων.
6. Συμπράττει με τον πρόεδρο και τον ταμία σε καταθέσεις - αναλήψεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει ο Σύλλογος σε κοινό λογαριασμό στα τρία πρόσωπα που αναφέρθηκαν.
7. Παρακολουθεί τη νομοθεσία περί Συλλόγων - Σωματείων .
8. Προΐσταται και εποπτεύει της γραμματείας των γραφείων του Συλλόγου και του τυχόν μέλλοντος εμμίσθου προσωπικού του Συλλόγου.
9. Υπογράφει μετά του Αντιπροέδρου και του Προέδρου του τομέα δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου.
10. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας :
1. Διενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπη απόδειξη και κάθε πληρωμή με βάση τα χρηματικά εντάλματα που συνυπογράφουν οι Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας.
2. Τηρεί τα βιβλία διαχείρισης και υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο, λεπτομερή αναλυτική έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου. Είναι δε υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ταμειακή ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων.
3. Στα χέρια του κρατάει ένα ποσό για τις ανάγκες του Συλλόγου που καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ..
4. Ανάληψη κάνει μόνο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και έγγραφο υπογεγραμμένο από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.
5. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του για άμεση ανάγκη του Συλλόγου ανάληψη κάνει ο Πρόεδρος με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα.
6. Κάθε έτος ο Ταμίας κάνει ονομαστική κατάσταση των μελών που χρωστούν τις συνδρομές και γενικό ισολογισμό διαχείρισης.
7. Δικαιούται να ζητήσει βοηθό ή βοηθούς εισπράκτορες για την είσπραξη των συνδρομών των μελών ή για κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών του Συλλόγου.
8. Υποχρεούται να δίνει λεπτομερή λογαριασμό για κάθε ανάληψη κατατεθειμένων χρημάτων σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη προερχόμενα αποκλειστικά από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη του Συλλόγου.
Έργο της είναι ο διαχειριστικός έλεγχος σε κάθε φύσης έσοδα - έξοδα του Συλλόγου, στις πηγές αυτών, στις πραγματοποιηθείσες αγορές και τα νόμιμα παραστατικά, αλλά και στην τήρηση των οικείων βιβλίων και των σχετικών δικαιολογητικών εσόδων και δαπανών.
Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται για τη διευκόλυνση του έργου της τα πρακτικά συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ., τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Συλλόγου.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι και μέλη του Δ.Σ. συγχρόνως.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASING) - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE) Η ΑΛΛΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ.
Μόνον η Γενική Συνέλευση με θετική απόφαση του 50% + 1 των παρόντων μελών μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε τέτοια δικαιοπραξία με νόμιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κρατικά - ιδιωτικά) και εταιρείες ιδιωτικές ή κρατικές, ιδιώτες ή ινστιτούτα.
Ειδικά για δάνεια χρηματικά, το ποσόν δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ενεργού αποθεματικού του Ταμείου του Συλλόγου, ενώ το λαμβανόμενο ποσό αναλαμβάνει με την αρχή της συνέχειας το κάθε Δ.Σ. να το αποπληρώνει κανονικά μέχρι οριστικής του εξόφλησης. Σε περίπτωση δε διαλύσεως του Συλλόγου αναλαμβάνουν να το εξοφλήσουν όλα τα μέλη που ψήφισαν θετικά και γι’ αυτό θα κρατηθεί ονομαστική αναλυτική κατάσταση συνυπευθυνότητας.
Τα ίδια θα ισχύουν και για όλες τις μορφές χρηματοδοτήσεων (υλικών, ονομάτων με κάθε μορφή).
Όλες αυτές οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται με βάση τις νόμιμες Ελληνικές ή διεθνείς συνθήκες, νομοθεσίες και αποφάσεις των Ελληνικών ή διεθνών Αρχών.
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΗΜΑΙΑ - ΛΑΒΑΡΟ - ΕΟΡΤΗ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, έχει στο μέσο έμβλημα με την εικόνα του Ηρακλή - κατοικία του οποίου υπήρξε η Τραχίνα - και στην περιφέρεια αυτής την επωνυμία του Συλλόγου, στο δε κάτω μέρος φέρει το έτος 2006, έτος ίδρυσης του Συλλόγου.
Τα ίδια ισχύουν για τα Εμβλήματα, τη Σημαία του Συλλόγου και ισχύουν για κάθε λογότυπό του σε κάθε αθλητική - πολιτιστική εκδήλωση .
Η εορτή του Συλλόγου ορίζεται στις 20 Οκτωβρίου έκαστου έτους, ημερομηνία ίδρυσης του Συλλόγου, τα χρώματα του οποίου είναι το λευκό και το γαλάζιο.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
1. Μητρώου μελών.
2. Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
3. Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
4. Εσόδων - Εξόδων
5. Περιουσιακών στοιχείων
6. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
7. Κάθε άλλο βιβλίο το οποίο υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται  από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων και η ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
2. Απαγορεύεται η ανάμιξη του Συλλόγου στην Πολιτική. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. και Δ.Σ. για κανένα λόγο δεν επιτρέπουν συζητήσεις και σχόλια πολιτικού περιεχομένου εντός των γραφείων του Συλλόγου.
3. Ο Σύλλογος δύναται με απόφαση του Δ.Σ., λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία των μελών του, να προσχωρήσει σε Αθλητικές Ομοσπονδίες με άλλα ομοειδή σωματεία, προσδιοριζόμενων ενδεικτικά με το παρόν καταστατικό ως εξής:
Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ.), Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), Σύνδεσμος Ελλήνων  Βετεράνων Αθλητών Στίβου (Σ.Ε.Β.Α.Σ.), Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία Φιλάθλων (Ε.Κ.Ο.Φ.), Ελληνική Ομοσπονδία Υδατοσφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϊ, Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Σκοποβολής, Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοίας, Ελληνική Ομοσπονδία Κωπηλασίας, Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, Ελληνική Ορειβατική Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων (Π.Ο.Ε.Δ.), και με απλή αναφορά σε όλα τα άλλα αναγνωρισμένα Ολυμπιακά Αθλήματα καθώς επίσης και σε αυτά που θα αναγνωρισθούν στο μέλλον από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Το ίδιο μπορεί να πράξει ο σύλλογος με την προσχώρησή του σε διεθνείς ή ελληνικές πολιτιστικές - αθλητικές ομοσπονδίες με συλλόγους - σωματεία, που έχουν πολιτιστικούς - αθλητικούς σκοπούς και στόχους, στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού .

ΑΡΘΡΟ 31ο
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, όπως διαμορφώθηκε από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε στη Λαμία την 20-10-2006.


Λαμία, 20-10-2006
Τα ιδρυτικά μλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου